Vyhledat

Základy k povinnému ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které mu se lidově říká povinné ručení, je zákonem povinné pojištění. Každý si můžeme zvolit pojišťovnu u které budeme chtít povinné ručení zařídit.


Na cenu povinného ručení má vliv spousta faktorů:

objem motoru, druh, účel, stáří a výkon vozidla. Dále pak důležité faktory jako je věk a trvalé bydliště pojištěného (velké město = větší riziko nehody). Největší vliv na cenu má bonus (sleva) / malus (přirážka) - za počet let bez nehody. Zde se často využívá pojištění vozidla na rodinného příbuzného.


POZOR! Pokud syn jezdí na pojištění otce a způsobí nehodu - pokuta a případné body se připíší řidiči (synovi), ale bonus se strhne pojistiteli vozu (tedy otci)! To samé platí i v případě nepříbuzného vztahu, proto pozor komu auto půjčujete, může Vás to stát mnohem více, protože pojišťovnu nezajímá, kdo vozidlo řídil!


A hlavně pozor na často mylné mínění, protože zde neplatí pojištění občanské odpovědnosti (tzv. pojistka na blbost). Pokud máte auto půjčené od kamaráda/známého/příbuzného, který nemá havarijní pojištění, musíte mu škodu zaplatit ze svého.

Pokud se stane, že kamarád havaruje s Vaším autem, které nemá havarijní pojištění stane se následující: strhne se vám rok bez nehody a může dojít k navýšení pojistného pro další období, kamarád Vám musí "ze svého" zaplatit škodu a případné body a pokutu obdrží kamarád.


Nabourám svým autem mé druhé auto

Máte "na sebe" napsané 2 auta? Pozor při parkování. Pokud si nabouráte svým autem, které řídíte auto, které je zaparkované, máte smůlu, protože obě auta jsou Vaše. Povinné ručení Vás kryje jen na škodě někomu jinému, pro tyto případy je tady havarijní pojištění. V tomto případě by pojišťovna plnila jen, kdyby se udály škody na zdraví.


Není třeba pojišťovat sedačky

Často dostávám dotaz, zda v povinném ručení je i pojištění sedaček vozu, protože klient vozí své kamarády. Povinné ručení kryje všechny v autě automaticky v případě, že dojde k zaviněné havárii i řidičem tohoto vozu. Není tedy třeba řešit nějaké další připojištění sedaček. Jediný kdo není chráněn povinným ručením je řidič vozu, který způsobil nehodu.


Pokud autem jezdíte jen "v sezóně", můžete ušetřit za povinné ručení.

Pokud víte, že autem jezdit nemusíte, můžete odevzdat SPZ do depozitu. Uložení značek do depozitu řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností (jakýkoliv, není nutné v místě trvalého bydliště).

Jaké dokumenty jsou potřeba

Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Vyplněnou žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. Žádosti zde. Technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), obě registrační značky (SPZ). U právnických osob také originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.

V depozitu odevzdáte:

Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). Obě registrační značky.

Poplatek a doba uložení

Vozidlo lze dočasně vyřadit z registru maximálně na 18 po sobě jdoucích měsíců (12 měsíců je řádných, o dalších 6 je nutno požádat). Za uložení registračních značek do depozitu zaplatíte poplatek 200 Kč.

Lhůta pro vyřízení

Zpravidla je to možné vyřídit na počkání.

Povinné ručení

Dočasným vyřazením vozidla z registru zaniká vaše současné povinné ručení. S potvrzením z úřadu se tedy co nejdříve vydejte na pobočku pojišťovny a povinné ručení ukončete. Přeplatek pojistného vám bude vráceno.

Vyzvednutí SPZ

Jakmile se rozhodnete vůz opět používat, musíte pro vydání registračních značek splnit dvě podmínky. Na vozidlo musí být uzavřeno povinné ručení. Vozidlo musí mít platnou STK. (zdroj. klik.cz)

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Povinné ručení v rámci pojištění flotily aut vyjde levněji. Na cenu povinného ručení má vliv mnoho faktorů, jak už jsem psal v článku. Pokud ovšem vozů máte hodně, můžete získat "množstevní slevu" za