Vyhledat

Jak postupovat při dopravní nehodě

O základech k povinnému ručení je toho napsáno mnoho, dnes vám představím, co dělat v případě nehody, kdy svým automobilem někoho nabouráte, popřípadě někdo nabourá vás.


Základem je dopravní nehodě předcházet, takzvané pravidlo 2 sekund. Jak poznat dostatečný odstup při daných rychlostech doporučuje Besip na obrázku viz vpravo. Každopádně když už nehoda nastane, ukážeme si, jak se zachovat.Postup při dopravní nehodě

Oblékněte si reflexní vestu – než se pustíte do čehokoliv v okolí vašeho nepojízdného vozidla, oblečte si reflexní vestu. Až poté opusťte své vozidlo, a zároveň dbejte zvýšené pozornosti na vozovce.


Umístěte výstražný trojúhelník – ten musí být položen nejméně 50 metrů za vozidlo na silnici, v případě dálnice poté ve vzdálenosti alespoň 100 metrů.


Volejte 155 v případě zranění – pokud je někdo z posádky poraněn, okamžitě volejte o pomoc linku 155, případně 112 pokud nemáte signál.


Opusťte vozovku – celá posádka vozidla musí opustit místo alespoň do vzdálenosti 5 metrů od místa nehody. Své osobní věci zanechte ve vozidle.


Volejte asistenční linku své pojišťovny, poppřípadě linku 1224 – pokud si nepamatujete

telefonní číslo na asistenční službu své pojišťovny naleznete jej na zelené kartě, v případě, že jí nemáte u sebe, zavolejte na linku 1224, ze které vás operátor již přepojí, viz obrázek.


V případě škody nad 100.000 Kč volejte policii, nebo pokud je nehoda se zraněním, viz předchozí bod. Pro škody do daného limitu není potřeba policii volat, pokud je možné škody odstanit svépomocí - není roztříštěné sklo, auto lze odvézt, odtáhnout, volat také není potřeba. Návod v PDF ke stažení ze stránek 1224.cz - ZDE


Pozor na sraženou zvěř


Nezapomeňte, že je zákonnou povinností účastníka dopravní nehody se zvěří ohlásit nehodu policii. Vznikla totiž škoda na majetku třetí osoby. Vlastnictví zvěře je definováno v zákoně o myslivosti jako vlastnictví mysliveckého sdružení, které spravuje honitbu, z níž zvěř vyběhla. Pokud byste tak neučinili, mohli byste být označeni za pytláka.Záznam o nehodě

Nejprve je nutné napsat, že v autě není

potřeba vozit centralizovaný záznam o dopravní nehodě, pokud vás tedy zastaví policie, jeho absence v autě vás o peníze, nebo body nepřipraví. Je však důrazně doporučeno jej v autě mít. V případě nehody tedy můžete použí vlastní A4 papír a vše vyplnit. Formulář vás ovšem vede a je tedy dobré ho mít, protože pak na nic nezapomente. Důležité je vyplnit každý bod, na který se vás ve formuláři ptají. Nezapomneňte jej podepsat a nechat si kopii (v případě, že jste viník), nebo originál (v případě, že jste poškozený).


Nabourám svým autem mé druhé auto

Máte "na sebe" napsané 2 auta? Pozor při parkování. Pokud si nabouráte svým autem, které řídíte auto, které je zaparkované, máte smůlu, protože obě auta jsou vaše. Povinné ručení Vás kryje jen na škodě někomu jinému, pro tyto případy je tady havarijní pojištění. Pokud by se stalo, že pojedou tato 2 auta za sebou a někdo vás, nebo vy někoho nabouráte, pojišťovna hradí jen škody na zdraví. Pozor tedy, zda oficiálně není druhý vůz váš.


Nabourám a "odnese to" rodinný příbuzný

Jedete ve svém autě s někým z přímé příbuzenské linie a havarujete. V případě škody na majetku (osobních věcech), pojišťovna nic neuhradí, pokud příbuznému způsobíte škodu na zdraví, tam pojišťovna plnit bude. Pokud způsobíte škodu na majetku svému spolujezdci, který není příbuzný, tam už pojišťovna plnit bude také.


Praktický příkad 1. zdroj

Jedete svým vozidlem, za kterým máte svůj přívěsný vozík. Vezete svoji manželku a souseda na chalupu a na vozíku vezete sousedovu míchačku. Dojde k čelnímu nárazu, kdy vystřelí oba přední airbagy, jste všichni zraněni a vozík se převrátí. Viníkem budete vy. Plní se:

 • újma na zdraví souseda,

 • újma na zdraví vaší manželky,

 • škoda na sousedových brýlích, šatech apod.

Neplní se:

 • újma na vašem zdraví,

 • škoda na vašem autě a přívěsu,

 • škoda na věcech vašich a vaší manželky,

 • škoda na sousedově míchačce.


Praktický příkad 2.

Půjčíte své vozidlo sousedovi, a když vám auto vrací, tak vás u vašeho domu srazí, a přitom povalí branku a vjede do záhonu. Z POV vašeho vozidla se pak bude postupovat takto:

Plní se:

 • újma na vašem zdraví (zlomená noha atd.).

Neplní se:

 • škoda na vašem autě,

 • škoda na brance,

 • škoda na záhonu.


Příklad plnění z praxe

Tento příklad, jakkoliv se zdá být přitažený za vlasy, má svoji předlohu ve skutečné události jednoho českého klienta a nutno podotknout, že by na jeho plnění rozhodně nestačil nejnižší zákonný limit ve výši 35 milionů Kč.

Řidič kamionu na dálnici si ladil rádio a nevšiml si, že je před ním kolona vozidel. Nedobrzdil a namáčkl před ním stojící obytný vůz na další kamion, který stál před obytným vozem. Obytný vůz tak byl skutečně jako plechovka v lisu. Uvědomme si, že naložený kamion má kolem 40 tun. Řidič obytného vozidla byl několikrát operován, následovaly dlouhé měsíce v kómatu. Výhled nebyl pro poškozeného nijak dobrý, předpokládalo se trvalé upoutání na lůžko s nepřetržitou péčí. Začaly práce na přestavbě rodinného domu na bezbariérový. Poškozený byl v Německu pracující šéfkonstruktér s měsíčním příjmem 9 000 eur, bylo mu 38 let. Po roce a půl poškozený zemřel.

Z povinného ručení se hradilo:

 • zničený obytný vůz (z limitu pro majetek),

 • zásah hasičů u dopravní nehody, a sice vyprošťování zraněného a vozidla, (z limitu pro majetek),

 • přestavba domu na bezbariérový (z limitu pro majetek),

 • náklady na veškerou zdravotní péči (z limitu pro zdraví):

 • operace,

 • péče na JIP,

 • léky a zdravotní materiál,

 • ušlý výdělek: 15 měsíců x 9 000 = 135 000 EUR = 3 510 000 Kč, (z limitu pro zdraví)

 • odškodnění pozůstalých, manželky a dětí, za smrt (z limitu pro zdraví).

Představte si, že by však mohl zůstat na živu. Vzhledem k mladému věku by žil třeba ještě 40 let. Po celou tuto dobu by potřeboval nepřetržitou péči, dlouhá desetiletí by pojistitel vyplácel ušlý výdělek. Celkové náklady by byly astronomické. Ještě se vám zdá roční pojistné za tahač kolem 50 000 Kč drahé?

7 zobrazení