Vyhledat

Flotilové pojištění

Povinné ručení v rámci pojištění flotily aut vyjde levněji. Na cenu povinného ručení má vliv mnoho faktorů, jak už jsem psal v článku. Pokud ovšem vozů máte hodně, můžete získat "množstevní slevu" za flotilové pojištění.


Možnost pojištění celé flotily aut nejčastěji využívají firmy, které vlastní více vozidel (např. dopravní firmy, velké firmy s velkým vozovým parkem či sběratelé aut). Možnost flotilového pojištění je i pro běžné klienty na rodné číslo. Máte na sebe napsané vozidlo svého otce, syna, bratra a tudíš figurujete na 5 a více technických průkazech? Proč nepoptat flotilu. Ve flotilovém pojištění si můžete pojistit to samé, co při pojištění každého vozu zvláště. Povinné ručení, havarijní pojištění, připojištění skel a asistence a další.


Co je to flotila?

Za flotilu lze považovat tři vozidla a více, které jsou ve vlastnictví jednoho majitele či jedné firmy. Povinné ručení flotily přitom chrání vozový park jako celek. To znamená, že zahrnuje smluvený počet vozidel. Hlavní výhodou je však výrazně nižší cena za pojištění. Platí, že čím více vozidel flotila zahrnuje, tím lepší podmínky získáte.

Pojištění flotil aut bývá uzpůsobené na míru klienta, a to zejména v případě provozovatelů přepravních a dopravních služeb, kteří vyžadují speciální podmínky.


Jak pojištění flotil funguje?

Pro firmy je pojištění flotil výhodné v každém případě. Nemusí totiž pojišťovat každé auto zvlášť. Při nákupu nového vozidla stačí do pojišťovny poslat vyplněnou jednoduchou přihlášku a pojišťovna zařídí zbytek. Stejný proces probíhá i při prodeji vozidla. Další rozdíl spočívá ve fakturaci pojištění. Zatímco “obyčejný” pojistník platí pojištění jednorázově na celý rok, v případě flotil probíhá fakturace dle dohody měsíčně, čtvrtletně, pololetně i ročně. Četnost fakturace závisí na velikosti flotil a změnám. Pokud se vozový park mění častěji, je lepší častější fakturace.


Jaká kritéria ovlivňují pojistné u pojištění flotily?

V případě pojištění flotily aut můžeme hovořit o třech základních kritérií, které ovlivňují výši pojistného. Jedná se o velikost flotily, činnost firmy a škodní historii.

  • Velikost a složení flotily - základní kritérium rozhodující o ceně. Čím větší vozový park si firma přeje pojistit, tím lepší cenu obdrží.

  • Činnost flotily - pojišťovna bere také v potaz, zda vozidla slouží k přepravě osobě, nákladu, zda přepravují nebezpečný náklad ADR apod. Speciálním druhem jsou rodinné flotily, taxi služby či veřejná doprava.

  • Škodní historie - i v případě flotil pojišťovny sledují škodní historii. Čím více nehod, tím horší cenová nabídka. Rozhodující je však bod číslo jedna. Firmy s větší nehodovostí, ale opravdu velkým vozovým parkem zaplatí většinou méně než menší firma s lepším škodním průběhem.

Pro shrnutí - pokud platite za 15 vozidel u pojišťovny celkem 100 000 a za rok je celková škoda 60 000,- pořád je to pro pojišťovnu výhodné a proto nabídne i lepší podmínky. Když máte samostatné pojištění za 4000 ročně a způsobíte škodu za 20 000, pro pojišťovnu jste nevýhodným klientem a s velkou pravděpodobností vám cenu při výročí velmi navýší.


Flotila jako firemní bonus

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům dopřát bonus ve formě "otevřené flotily". Jste tedy s pojišťovnou domluveni, že jako firemní bonus nabízíte klientům, že si vůz mohou pojistit přes firmu ve které pracují.

  • Výhodou je určitě cena pro zaměstnance, která bude lepší, než když si vůz pojistí vlastní cestou.

  • Nevýhodou je, že pokud zaměstnanec způsobí škodu, ovlivní tim celou flotilu a tudíž se může v průběhu času měnit cena za pojištění celého vozového parku.

3 zobrazení