Vyhledat

Důchodové připojištění, nebo Doplňkové penzijní spoření?

Co je vlastně to důchodové pojištění, nebo připojištění a jak se liší od doplňkové penzijní spoření (DPS)?

Rozdíl v názvu

Hlavní je vysvětlit, že důchodové

připojištění, není žádný druh pojištění, ale pouze druh spoření. (Lze mít i pojištění důchodu ve své pojistce, tedy, že při dosažení určitého věku, dostanete předem určené peníze, to ale není tento případ.)


Důchodové pojištění je v principu "starý název" pro DPS, ale podstatný rozdíl v nich je.


DPS je jeden z nejlepších spořících nástrojů na důchod. Samozřejmě efektivnější a přinosnější jsou investice, na druhou stranu zde máte garanci toho, že za vložené peníze dostanete od státu určitý příspěvek, viz tabulka vpravo.

U příspěvků nad 1.000 korun měsíčně se využívají daňové odpočty, nedostanete tedy peníze přímo na účet penzijní spoření, ale jako bonus k dani.


Je potřeba ještě dodat, že sloupeček "zhodnocení" je opravdu jen v uvozovkách. Státní přispěvek se nedá považovat za zhodnocení, jelikož je to stále jen příspěvek.


Zhodnocení

Právě ve zhodnocení Vámi vložených přispěvků se penzijní připojištění a DPS zásadně liší. Penzijní připojištění se dalo sjednat do 30.11.2012, je to tedy takzvané "staré penzijko". Ve "starém penzijku" se využívali Transformované fondy. Fondy, které garantují kladnou 0. Nemůže dojít k zápornému zhodnocení Vašich prostředků. Proto penzijní společnosti investují Vaše příspěvky velmi konzervativně. Názorným příkladem je obrázek vlevo, kde je vidět, že v roce 2018 překonal jen jeden fond 1 % a za poslední 4 zobrazené roky, nedošlo ani k pokrytí infalce. Pro názornost doplním, že 1 % výnosu má i spořící účet.


Zatímco v doplňkovém penzijním spoření se využívají fondy účastnické, v těchto fondech si stategii spoření vyberete sami, dle toho, jakým investorem se cítíte být.

Dynamicky, vyváženě, konzervativně. Všechny zmíněné stategie spoření většinou infalci pokryjí, tedy i reálně vydělají.


Na tabulce vpravo vidíte, že za posledních 5 zobrazených let vydělaly tyto fondy průměrně více než 4 %, při průměrné inflaci 2,7 % už jde o pěkný výnos. Samozřejmě fondů je mnohem více a nejsou zde zobrazeny, protože by se sem nevešly. Je potřeba upozornit i na rok 2018, kde se většině fondů došlo ke ztrátě, ktero však rok 2019 dohnal.


Jak investují účastnické fondy?

Dynamické - investuje převážně do akcií = vysoký potencionální výnos, ale i ztráta

Vyvážené - investuje do akcií a dluhopisů (50/50) = střední potencionální výnos i ztáta

Konzervativně - investuje převážně do dluhopisů = malý potencionální výnos i ztáta


Penzijní přiPOJIŠTĚNÍ tedy není žádné pojištění, jak si někteří mohou myslet. Pokud jste osoba, která "staré penzijko" má, neváhejte si mi ozvat, mohu Vám ukázat, jak by šlo zhodnotit prostředky efektivněji. Pokud máte "nové penzijko", tedy DPS, můžeme se podívat, zda Váš investiční plán naplňuje Vaši představu.


Spoření na důchod jako takové, bude samostatný článek. V tomto článku mi šlo o to, v rychlosti ukázat rozdíl mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením.


Vložené tabulky nejsou mým majetkem, a proto při kliknutí máte odkaz na původní stránky.


11 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Povinné ručení v rámci pojištění flotily aut vyjde levněji. Na cenu povinného ručení má vliv mnoho faktorů, jak už jsem psal v článku. Pokud ovšem vozů máte hodně, můžete získat "množstevní slevu" za