Co znamená podpojištění?

„Úmyslný či neúmyslný stav, kdy je předmět pojištění (majetek) pojištěn na nižší částku, než je jeho skutečná hodnota. Při realizaci rizika/pojistné události je pojistné plnění vždy kráceno v poměru podpojištění (i kdyby výše parciální škody byla nižší než sjednaná pojistná hodnota celku).“

Definice podpojištění

Pokud cítíte zmatení, nezoufejte. Sám jsem musel dlouho studovat, abych tyto definice pochopil. Nyní se vám tedy tu samou informaci pokusím předat srozumitelnou češtinou:

Představte si, že máte dům v hodnotě 4 000 000 Kč (pojistná hodnota), který je pojištěn jen na 2 000 000 Kč (pojistná částka). Co to pro vás znamená? 

Protože částka 2 000 000 Kč se rovná 50 % z částky 4 000 000 Kč, tak při každé škodě, nehodě či katastrofě dostane od pojišťovny o 50 % nižší odškodné, než vám náleží.

Například:

Pokud se stane škoda na nemovitosti v reálné hodnotě 500 000 Kč, tak vám pojišťovna vyplatí pouze 50 % z 500 000 Kč, tedy 250 000 Kč. A pokud by tento dům zcela shořel, reálná škoda bude sice celé 2 000 000 Kč, ale vy dostanete jen 1 000 000 Kč. 

To je poněkud málo, že? Přesně tak. Proto podpojištěný majetek představuje velké riziko. Abyste se této situaci vyhli, z praxe doporučuji měnit a aktualizovat pojistnou částku každé 3–4 roky.

Pokud svou smlouvu svěříte do správy mě, budu se automaticky starat o její aktualizace. 

Podpojištění není ale jediným rizikem. Stejné nebezpečí plyne i ze situace, kdy svůj majetek pojistíte na vyšší částku, než je jeho skutečná hodnota. O tomto případu si něco povíme v následujícím odstavci. 

 

Přepojištění nemovitosti

Co se stane, když máte dům v hodnotě 4 000 000 Kč a pojistíte jej na 5 000 000 Kč?

Pokud nastane škoda, pojišťovna vám dá opět pouze 4 000 000 Kč, protože škodovým pojištěním se nikdy nemůžete obohatit. To znamená, že akorát celou dobu platíte zbytečně vysokou pojistku.

To samé zklamání vás potká, když máte 2 pojistky na 4 000 000 Kč u 2 různých pojišťoven. Plnění totiž dostanete jen od jedné.

Tato pravidla neplatí jen v případě nemovitosti. Stejné je to s pojištěním bytu či auta. Víte, která velká pojišťovna nyní garantuje nejnižší pojištění bytu na trhu? Kontaktujte mě a poradím vám.

 

Podpojištění a přepojištění osob

V případě životního či úrazového pojištění osob existují úplně jiná pravidla. Protože lidský život nelze vyčíslit, tak jej nemůžete ani podpojistit ani přepojistit. Jde takzvaně o obnosové pojištění. Je jedno zda máte pojištění smrti na 10 000 Kč nebo na 5 000 000 Kč. Na co jste pojištěni, to dostanete.

Například:

Máte pojištěnou levou ruku na 500 000 Kč u jedné pojišťovny a na 300 000 Kč u druhé pojišťovny. V případě, že vám vznikne 100% nárok na plnění, dostanete 500 000 Kč + 300 000 Kč, tedy celkem 800 000 Kč.

 

Podpojištění a přepojištění skel aut

Toto je speciální případ, kdy se jedná o tzv. zlomkové pojištění. Tentokrát je zcela na vás, na jakou částku si předmět pojistíte. Může být tedy legálně podpojištěn, ale nesmí být přepojištěn.

Například:

Čelní sklo má hodnotu 18 000 Kč, ale vy si jej připojistíte pouze na 10 000 Kč. V tomto případě zkrátka získáte od pojišťovny 10 000 Kč, tedy hodnotu uvedenou ve smlouvě (mínus spoluúčast). 

Chcete se dozvědět hlavní klady a zápory zlomkového pojištění? Napište mi prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře. Na vaše zprávy odpovím co nejdříve.